Past conferences

– Zesde symposium 2019; Transhumanisme: op weg naar een betere mens

– Vijfde symposium 2018; Waardigheid en medische beslissingen

– Fourth congress 2017; Next generation doctor: Prepare yourself for the challenging future of medicine

– Third congress 2015; Where is the person in personalized medicine?

– Second congress 2014;  From Persons to Products: The Commodification of the Human Body

– First congress 2013; Medicalisation and Humanization: Improving Human Nature

scroll down for more information


Zesde symposium

 Transhumanisme: op weg naar een betere mens

Schermafbeelding 2018-12-09 om 19.06.08

Technologische mogelijkheden om op het menselijk lichaam in te grijpen zijn steeds groter. Er wordt veel verwacht van de inzet van de technologie ter bevordering van de gezondheid en ondersteuning van de gezondheidszorg.

Technologische ingrepen kunnen we niet alleen gebruiken voor genezing van het lichaam, maar ook om onze capaciteiten te versterken. De mens te verbeteren door hem intelligenter, sterker, sneller, mooier en gelukkiger te maken.

Transhumanisten streven ernaar een nieuwe mens te maken (een human version X) door het inbrengen van moderne technologie in het menselijk lichaam.

Waar ligt de grens? Is het wenselijk, de door de natuur gestelde grenzen van het menselijk bestaan te overstijgen? Op dit symposium staat het thema transhumanisme centraal. We zullen nadenken over de grens tussen mens en techniek.

Schermafbeelding 2019-02-16 om 21.55.47

Lezing I: Professor dr. Evert van Leeuwen: “Goede gezondheid in dubio”

Professor Evert van Leeuwen is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. Zijn expertise ligt op het terrein van de medische ethiek: ethiek van mensgebonden onderzoek, onderzoek en integriteit, ethiek rond het levenseinde, ethische kwesties rond voortplanting en genetica, toekomstvisies op de geneeskunde en het houden van moreel beraad.

De natuurwetenschappelijke benadering en duiding van gezondheid en ziekte wordt de laatste decennia stap voor stap vervangen door een technologische en functionele duiding. Gezond leven krijgt daarmee een maatschappelijk normatieve betekenis voor de burgers. Leven volgens die maatschappelijke technologische betekenis lijkt op  het volgen van een gemedicaliseerd algoritme. Welke waarden van het leven staan daarmee onder druk? En is verzet tegen die nieuwe vorm van medicalisering nodig en mogelijk om die waarden vast te houden?

Lezing II: Professor Ivana Greguric: “Transhumanism and its consequences for (the future of) humanity”

Professor Ivana Greguric is onderzoeker aan het Centre of Excellence for Integrative Bioethics en Assistant Professor of Philosophy at the Croatian Studies aan de Universiteit van Zagreb in Kroatië. Haar onderzoeksgebied ligt op het terrein van de bioethiek, filosofie van media, muziek en techniek, cybercultuur en transhumanisme.

How much of a human being could we replace and still preserve its essential humanity? While some of this technology still remains in the domain of science fiction, some of it is appearing here and now, in the form of exoskeletons, artificial limbs and prostheses, biological implants and electronic devices for restoring vision to the blind. As a result of the play of genetics, informatics and tissue engineering, the boundaries of the human body are becoming more permeable and more plastic. How far do these changing boundaries create new challenges for our understanding of our bodies, rights and obligations as humans?

Human enhancement hold the promise to cure diseases, it also offers the option of “improving” or “perfecting” human beings, provides the ability to choose a child’s sex, boost intelligence, or implant a predisposition to music. If we are not careful, we could end up engineering our children to the point that they are no longer humans. Or, in another argumentative way, if that is the future of our development, can we still be holding the right to deprive our successors of participation in that future? Technological advancements are proceeding so rapidly that we will soon need to make decisions about how much technology is enough.

Lezing III: Jan Bats: “Brengt technologie ons voorbij de geneeskunde?”

Jan Bats promoveert in de techniekfilosofie op 1 maart 2019 aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij universitair en hogeschooldocent in methoden van onderzoek.

Nu de technologie steeds dichterbij komt en steeds dieper ingrijpt in onze menselijke natuur, kunnen we nog wel van een grens tussen mens en technologie spreken? Als we ons technologsich steeds verder ontwikkelen, wat zijn daar dan de ethische en sociale implicaties van? En zijn die wel wenselijk?
In dit betoog geeft Jan antwoord op deze en andere vragen over hoe we de ethische relatie tussen mens en technologie kunnen begrijpen. Aan de hand van de techniekfilosofie beschrijft hij wat de ethiek is achter het streven naar een betere mens en de huidige patstelling tussen transhumanisme en bioconservatisme. En welke rol spelen artsen daar eigenlijk in, zowel nu als in de toekomst?

Meer over het promotieonderzoek van Jan Bats.

Contributie deelnemer I: Fidessa Straat: “Kunstmatige intelligentie: robot versus mens”

Fidessa Straat is arts, psycholoog en student Artificial Intelligence. 

Zij zal een inleiding geven over Artificial Intelligence en toepassingen bespreken van Artificial Intelligence die in het verlengde liggen van transhumanisme. Ze zal deze ontwikkelingen ter discussie stellen. Wat zijn bijvoorbeeld de rechten van slimme robots?

Contributie deelnemer II: Cas Hilke: “Crispr Cas, een betere mens”

Cas Hilke is 3e jaars geneeskunde student aan de VUmc School of Medical Sciences. Hij heeft een minor filosofie gevolgd.

Het was groot nieuws wereldwijd eind 2018 dat een Chinese onderzoeker bij de bevruchting van een tweeling het DNA van deze kinderen heeft aangepast. Cas zal deze casus en de techniek die hiervoor gebruikt is (Crispr Cas) bespreken. En welke ethische overwegingen zijn er tav toepassing van deze techniek? 

Contributie deelnemer III: Celien Lismont en Ana Moya: “Ethiek voor robots: En als de robots de wetten overtreden?”

Celien Lismont heeft een master gedaan in Farmacie en is gepromoveerd in de Biomedische wetenschappen aan de KU Leuven in België. Ze werkt nu als post-doc. Ana Moya is masterstudent Biomedische wetenschappen ook in Leuven.

Artificial Intelligence en robots die opereren op AI zijn in opmars en de komende jaren zullen we ze steeds meer in het dagelijks leven gaan tegenkomen. Dit roept natuurlijk ook ethische vragen op. Als robots zelfstandig in het openbare leven opereren, hoe zorgen we dan dat ze mensen geen kwaad doen? Wie is er verantwoordelijk als dat wel gebeurt?

Een veel geopperde set met regels om ellende te voorkomen is om robots te voorzien van de 3 wetten van Isaac Asimov (1920-1992). Isaac Asimov is een schrijver van science fiction boeken (zijn bekendste boeken zijn I, Robot en Do androids dream of electric sheep) In zijn boeken spelen robots een grote rol en daarbij heeft de mensheid vastgelegd dat robots zich aan 3 regels moeten houden. Je hoort meer over deze 3 wetten!


Vijfde symposium

 Waardigheid en medische beslissingen

 


Fourth congress

 Next generation doctor

Prepare yourself for the challenging future of medicine

February 4th 2017, Amsterdam, the Netherlands

Changes in society and health care development make us face new challenges and ethical issues. Aging of the population in developed countries has put increasing demands on health resources and on the competences of health care professionals to give proper care.
Genetic developments introduce a new approach to treatment and prevention that alters the responsibilities and expectations of the patient and introduces novel ethical questions. The digital revolution has a profound impact on how physicians and health care delivery organizations interact with patients, replacing the face-to- face patient/doctor relation with contacts through electronic devices.
The crisis due to scarce economic resources compels to make choices about which patients will
receive treatment, limiting the access to health care for people with less income or less chances of treatment success.
During this symposium, we will deal with the impact of all these developments on the daily practice of health care professionals. We will focus on the ethical challenges arisen by these developments and on their influence on our conception of the human person and her dignity.

poster-next-generation-doctor-2017

 

programma-2017-plaatje

 


Third congress

 Where is the person in personalized medicine?

May 15th-16th 2015, Amsterdam, the Netherlands

Personalized medicine” is one of the hottest topics in biomedicine today. It represents a paradigm shift from the traditional “one-drug-fits-all” approach in healthcare to an individual approach in which treatment is targeted on the specific characteristics of each patient.

Development in genetics make personalized medicine possible. On basis of the genetic make-up of each individual doctors can select the proper medication or therapy in the right dosis. This genetic make-up also gives relevant information to predict disease development, and influence decisions about lifestyle choices or customizes treatment to an individual.

Personalized medicine aims to respond to the needs of each person. However, it mainly focuses on the bio-molecular and genetic components of the individual body. This introduces a specific sense to the concept of ‘personalization’ in which a person is reduced to his/her genetic information.

While personalized medicine shows great potential it is challenged by philosophical, juridical, ethical and social questions, such as the meaning of patient-centeredness and patient’s autonomy, privacy and safety, the right (not) to know about your genetic constitution and its consequences for individual health risks, and equality in the distribution of treatments and drugs.

The third congress of ‘Ethics For Medics’ will reflect on the impact of the implementation of personalized medicine on our view of the patient as a person.

 


 

Second congress

 From Persons to Products:The Commodification of the Human Body

May 30th-31st 2014, Amsterdam, the Netherlands

The worldwide market availability is fast approaching beyond our reach. Most material products and many services – including many emotional and intimate services (like counseling, sex, parenthood and relationship formation) – are becoming part of this worldwide market.  Also the human body has taken a place in sales; commodification of the human body. It has become an object that can be bought, traded and sold, marketed wholesale or in parts.

Nowadays there are markets for organs, reproductive tissues (ovum and sperm) and of third world children, called adoption. ´Commodification´ is the term used to describe the process of turning an object into a commodity, that is, into something that has economic value and that can be bought and sold. In many cases, commodification represents a reduction of the person (subject) tot a product (object). Under the aim of cure or research, medical and scientific professionals – especially reproductive medicine, transplant surgery and

bioethics – have been pliant partners in this accelerating commodification of human organs that are alive or dead. They have contributed to a new vision of the human person, for which the divisible body is severed from it self, and thrust into commercial transactions — as organs, secretions, reproductive capacities and tissues — responding to the commands of an incipiently global marketplace.

This second EFM congress will focus on this area and we will discuss current topics that are related to the business of the human body and its parts. The topics cover: cultural disposal and media treatment of corpses, the biopolitics of cells, sperm banks, eugenics, international trafficking of organs and the rent of wombs for surrogacy motherhood.

These topics will be highlighted from anthropology, ethics, law, medicine, and sociology to offer compelling analyses of the concrete ways in which the body is made into a commodity and how it is merchandised.

Programme 2014

Voorlopig programme 2014

           


     First congress                        

Medicalisation and Humanization: Improving Human Nature

The Netherlands, 10-11 May 2013 

Already, we can justifiably hold the belief that these lands of possibility exist, and that the present limitations and miserable frustrations of our existence could be in large measure surmounted.

–          Julian Huxley, New Bottles for New Wine, 1957

The human drive to better ourselves is nothing new. There is something very seductive about the idea of making ourselves stronger, fitter, more beautiful, more alert or more intelligent. For thousands of years humans have explored ways of doing these things. Physical and mental training, the use of stimulants and other mind-altering substances, even physical modification for cosmetic or religious purposes: all these have very ancient and culturally diverse roots. New today is the rapidly expanding range of possibilities for human enhancement that contemporary medicine now offers, as a direct result of our growing understanding of human physiology, biochemistry and cognition, and our increasing skills in manipulating these and other aspects of human life processes. Medicine is playing a more central role as mean for a better and more “human” life. In our Post humanistic society medicine has taken over the role of education and culture in shaping the human nature. Medical advances give us the possibility to choose and select those characteristics that make our life more livable. Preconception and prenatal testing allow us to select desirable characteristics of our descendants to assure them a happy worthy life;  genetic tests predict our risks for health threats giving us the opportunity to avoid them or at least to mitigate the symptoms or to delay their manifestations; regenerative medicine promises to extend human life; plastic surgery repairs the effects of our body and enhance our physical capacities; new technologies will enable us to overcome fundamental human limitations, eliminating aging and enhancing human intellectual, physical, and psychological capacities.

However, using medical advances to enhance human performance, rather than to treat disease, is still controversial. As we are increasingly using new technologies to change ourselves beyond therapy and in accordance with our own desires, understanding the challenges of the new medical possibilities has become one of the most urgent topics of the current age. What are the social and ethical implications of these medical advances? What is the impact on our hold values and beliefs?

This congress aimed to contribute to such an understanding by critically examining the pros and cons of our growing ability to shape human nature through medical and technological advancements.

Abstract topic areas included among others: preconception and prenatal testing; newborn screening; genetic testing; plastic surgery; anti-aging; doping, human cloning; there is opportunity to present a lecture on more philosophical/theoretical issues i.e. human dignity; quality of life etc.

Programme Congress 10-11 May 2013

  • “Ethical aspects of clinical trials” Clemens van Ede, Medical director at Meda PHarma BV
  • “Withdrawing life-sustaining treatment” drs. B.A.A. Huisman, anaesthesist at the VU Medical Center, Amsterdam
  • Human enhancement by Luis Echarte, professor Bioethics at university of Navarra
  • “A perception about human dignity, autonomy and self- determination drs. Sander Keet, AIOS at the Kennemer Gasthuis Haarlem

Participant contributions

  •   “Medicalisation in Attention Deficit Hyperactivity Disorder” by Diede Blok and Anne  Heijmer
  •  “ Right to life according to  Norbmer Hoerster” by Manuela Harder
  •  “How to proceed in the question of contraception” by Sigrid Broekaert and Katharina Hermes
  • “Whole genome sequencing”  by Carmen Alvarez and Ella van den Hout

Movie and forum discussion GATTACA

Documentary and discussion groups: ‘Human Version 2’ 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s